43 thoughts on “Them Apples”

      1. Ah…Chyba dużo Polaków w Niemczech! Tam jest robota. Ja urodzona w Londynie, rodzice przyjechali do Anglii po wojnie, po Monte Casino…Tata z Augustowa, mama ze Lwowa. Byłam w Suwałkach jak byłam małam. Przepraszam…mój Polski język to słaby bo nigdy nie używam…thank you for listening to me. Hope all is well with you and your work in Germany. Take care! 🙂

        Liked by 1 person

Your thoughts and comments are appreciated.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s